Місією Польської академії наук є різноаспектна діяльність спрямована на розвиток науки, а також формування найвищих стандартів якості досліджень й етичних норм, що служать суспільству і збагачують національну культуру. Також ПАН у своїх наукових установах здійснює передові дослідження стратегічного значення для розвитку науки, суспільства й економіки, а також формує позицію щодо найважливіших справ, які стосуються розвитку держави. Одним з пріоритетів ПАН є підтримка різних форм міжнародної наукової співпраці, навчання наукових кадрів зокрема в докторантурі та організації стажувань після її завершення. Важливим питанням, пов’язаним із діяльністю ПАН, є популяризація науки. ПАН має на меті заохочувати до наукової діяльності,  надихати й мотивувати  своєю активною участю у наукових фестивалях, виставках, зустрічах із науковцями в Польщі та за кордоном.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАН

 • Польська академія наук – державна наукова інституція.
 • Академію засновано в 1952 році.
 • Діяльність Академії спрямована на розвиток, просування, інтеграцію й популяризацію науки, а також сприяння розвитку освіти та збагаченню національної культури.
 • Нагляд над ПАН здійснює Прем’єр-міністр.
 • Члени Академії обираються шляхом Загальних зборів Академії серед науковців, які вирізняються своїми особливими науковими досягненнями й авторитетом у науковому середовищі, а також мають гарну репутацію.
 • Академія об’єднує членів, членів-кореспондентів та іноземних членів. Це науковці, які вирізняються особливими досягненнями, авторитетом і мають гарну репутацію.
 • Корпорація вчених налічує 348 членів i 181 іноземних членів (станом на січень 2020) – члени ПАН
 • В Академії функціонує п’ять відділів
  • Відділ I – Гуманітарних і суспільних наук
  • Відділ II – Біологічних і сільськогосподарських наук
  • Відділ III – Точних наук і наук про Землю
  • Відділ IV – Технічних наук
  • Відділ V – Медичних наук
 • Загальні збори Академії є найвищим органом Академії.
 • Основними нормативно-правовими актами є:
  • Закон про Польську академію наук від 30 квітня 2010 року (посилання)
  • Статут Польської академії наук (посилання).

ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЇ

 • Здійснення в наукових установах передових досліджень, що мають стратегічне значення для розвитку науки та економіки.
 • Інноваційне використання результатів наукових досліджень, також у співпраці з представниками бізнесу.
 • Організація великих і в тому числі міждисциплінарних науково-дослідних груп, пов’язаних із концентрацією сучасного обладнання.
 • Інтеграція вітчизняної наукової сфери в тісну співпрацю з науковими установами та дослідними інститутами.
 • Навчання в докторантурі, а також підтримка осіб, які розпочинають наукову кар’єру.
 • Надання оцінок і результатів досліджень експертів щодо найважливіших питань, пов’язаних з наукою і політикою.
 • Підтримка різних форм міжнародної наукової співпраці.
 • Популяризація науки.

КЕРІВНІ ОРГАНИ

Органи Академії: Загальні збори Академії, Президія Академії, Президент Академії та канцлер Найвищим органом є Загальні збори, на яких вирішальний голос мають члени ПАН. Збори визначають напрями діяльності Академії та здійснюють нагляд за всією її діяльністю. Крім того, Крім того, Загальні збори можуть порушувати важливі для народу й держави проблеми. Збори очолює Президент ПАН.

ВІДДІЛИ

П’ять відділів Академії об’єднують вчених, що представляють різні наукові галузі – передусім членів та іноземних членів ПАН. Одне з найважливіших завдань Відділів ПАН – координація діяльності наукових, галузевих і державних комітетів, утворених при Відділах, що складаються з найбільш репрезентативною групою фахівців з певної наукової галузі і мають за  мету формування обгрунтованої позиції.

Відділ I – Гуманітарних і суспільних наук

Відділ II – Біологічних і сільськогосподарських наук

Відділ III – Точних наук і наук про Землю

Відділ IV – Технічних наук

Відділ V – Медичних наук

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ

Регіональні відділення  Академії функціонують в Гданську, Катовіце, Кракові, Любліні, Лодзі, Ольштині та Білостоку з офісом в Ольштині, Познані та Вроцлаві. Відділи реалізують завдання Академії в регіоні, а також виконують інтеграційні функції наукової діяльності регіону, зокрема підтримку або проведення наукових робіт, що мають важливе значення для національної економіки та культури, а також для ініціювання і проведення міжнародної наукової співпраці з регіонами держав-членів Європейського союзу та іншими сусідніми Польщі країнами.

КОМІТЕТИ

Комітети Польської Академії наук – це національна репрезентація різних наукових (галузей) і дисциплін. Їх членів обирають спільноти окремих наукових галузей – фізиків, біохіміків, соціологів та ін. Крім членів ПАН до них входять також науковці інших науково-дослідних інститутів та ВНЗ, не пов’язаних з Академією, а також представники економічних та суспільних інституцій і організацій. Їх метою є надання консультацій з питань, пов’язаних з технологією, інженерією, біологією, медициною, науками про Землю, суспільними, гуманітарними та точними науками.

НАУКОВІ ІНСТИТУТИ

Основним науковим підрозділом Академії є інститут, на сьогодні діє 68 інститутів .

Більшість із них вважаються провідними в  науково-дослідницькій  діяльності, про що свідчить їх висока оцінка, надана Комітетом з оцінювання наукових підрозділів Міністерства науки і вищої освіти. Категорію А+, яка присвоюється еліті польської науки,  отримало чотирнадцять інститутів ПАН. Інститути ПАН також є співзасновниками консорціумів та центрів, які  спрямовані на реалізацію конкретних дослідних проектів.

Реєстр наукових інститутів ПАН (посилання).

AКАДЕМІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Академія Молодих вчених була створена відповідно до Закону «Про Польську Академію наук» від 30 квітня 2010 року з метою сприяння науковим експериментам та дослідницькій діяльності, які здійснюються видатними молодими представниками польської науки.

Члени Академії Молодих вчених обираються на Загальних зборах ПАН. На момент обрання не можуть мати більше, ніж 38 років, і повинні мати щонайменше науковий ступінь доктора наук.

ДОКТОРАНТУРА В ПАН

Навчання в докторантурі відбувається в 44 наукових інститутах ПАН, у тому числі 39 інститутів мають денну форму навчання в докторантурі. 

КОМІСІЯ З ПИТАНЯ ЕТИКИ В НАУЦІ

При Польській Академії Наук діє комісія з питань етики в науці, члени якої обираються серед кандидатів, висунутих науковим та академічним співтовариством. Розроблений Комісією «Кодекс етики наукового працівника» містить рекомендації щодо дій з науковими даними, дослідницькими процедурами, видавничими практиками, рецензуванням та оцінкою наукових робіт.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Польська академія наук співпрацює як з окремими науковими академіями, так і з міжнародними дослідницькими організаціями. У сфері міжнародної співпраці ПАН – участь у понад 60 міжнародних організаціях, а також співпрацею з понад 70 партнерськими інституціями з Європи, Азії, Північної Америки і Африки.

ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (PIASt)

Метою Польського інституту передових досліджень (PIASt) є сприяння розвитку освіти та інновацій, а також науковому прогресу в Польщі. Зокрема Інститут зосереджується на реалізації різних проектів у сфері гуманітарних і суспільних наук, при цьому залишаючись відкритим до реалізації міжгалузевих проектів з  міждисциплінарним  підходом. Це створює можливості для наукового та інтелектуального взаємодії, а також для створення міжнародної та міждисциплінарної спільноти дослідників, які, перебуваючи в Польщі, можуть продовжувати власні проекти, а також спілкуватися, обмінюватися досвідом з іншими експертами у своїй галузі.

Більше інформації доступно на сторінці ПАН.