Міжнародна співпраця ПАН

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ЦИФРАХ:

  • фінансування витрат на дослідження за кордоном понад 900 науковцям щорічно
  • представництво польської науково-дослідницької спільноти у понад 68 міжнародних організаціях
  • 79 двосторонніх угод з партнерами з 44 країн
  • фінансування близько 30 міжнародних конференцій, які щорічно проводяться в Польщі
  • 12 стипендіатів Інституту Передових досліджень щорічно

ДВОСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ

Двостороння співпраця з національними академіями наук та іншими рівнозначними науковими установами реалізується відповідно до більше як 70 договорів, укладених з партнерами з 41 країни. Сфера діяльності, що реалізується у рамках двосторонньої співпраці, охоплює обмін науковими кадрами у формі спільних проектів (2 чи 3-річних) або індивідуальних візитів.

Поїздки за кордон у рамках співпраці із закордонними партнерами ПАН найчастіше відбуваються у межах визначених лімітів  особового обміну, а також відповідно до погодженої з партнером кваліфікації науковця, який виїздить.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Польська академія наук координує співпрацю польського наукового середовища з міжнародними науковими організаціями. Така співпраця відбувається за посередництва  заснованих Президією ПАН національних комітетів або наукових комітетів Академії.

Повний перелік мережі міжнародних науково-дослідних організацій, членом яких є Академія, знаходиться на інтернет-сторінці ПАН.

ПРЕДСТАВНИЦТВА ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ЗА КОРДОНОМ

Представництва ПАН у Парижі, Римі, Відню,  Києві, а також Центр історичних досліджень у Берліні і Бюро просування науки «PolSCA» в Брюсселі здійснюють низку заходів, спрямованих на просування досягнень польської науки за кордоном. Їх завданням передусім є просування досягнень польських  вчених,  налагодження зв’язків із закордонними партнерами, а також сприяння академічної співпраці.

МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Польська академія наук ініціювала створення міжнародних дослідних установ у Польщі, залучених до процесу підвищення кваліфікації польських і закордонних вчених та дослідників. Такими установами між іншим є Міжнародний математичний центр імені Стефана Банаха, Міжнародний центр біокібернетики, Міжнародний центр екології та Міжнародний центр молекулярної та клітинної біології за підтримки ЮНЕСКО.