Poznaj możliwości Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych … Czytaj dalej Poznaj możliwości Narodowego Centrum Nauki