Pracujemy zdalnie

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiologiczną działalność Przedstawicielstwa PAN w Kijowie została czasowo przeniesiona do Polski. Cały czas pracujemy zdalnie i przygotowujemy zaplanowane projekty.  Zapraszam do kontaktu i współpracy. Mateusz Białas, …

Przyszłość ukraińskiej nauki

W magazynie Science ukazał się editorial prezesów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Amerykańskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Nauk. Z inicjatywy PAN prezesi najważniejszych akademii naukowych spotkali się w Warszawie i …

POLONEZ BIS 2 – ruszył nabór wniosków

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do wybitnych naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych.  …

Inicjatywa Science4Refugees

Science4Refugees i portal EURAXESS udostępniają bazę staży badawczych dostępnych dla uchodźców, pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, zapewniają dostęp do europejskiej wspólnoty badawczej, a także pełen zakres informacji i …

Poznaj możliwości Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych …

NAWA – programy i możliwości

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, …