Dalsze wsparcie naukowców z Ukrainy

Grupa uśmiechniętych osób we wnętrzu

O obecnym i planowanym wsparciu badaczy z Ukrainy rozmawiano podczas wizyty w Kijowie. Delegacja z PAN i amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk odwiedziła m.in. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy.

W dniach 28-29 marca br. w Kijowie gościła wspólna delegacja przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk (PAN) i amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (ang. National Academy of Sciences, NAS). Obie organizacje od niemal roku intensywnie współpracują na rzecz wsparcia naukowczyń i naukowców z Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj. Działania wspierające dotyczą też tych badaczy, którzy pozostali na terenach okupowanych.

W składzie delegacji znaleźli się reprezentanci PAN oraz NAS:

  • prof. Jerzy Duszyński – prezes PAN w latach 2015-2022, obecnie doradca prezesa ds. Ukrainy
  • Anna Plater-Zyberk – dyrektorka Biura Współpracy z Zagranicą
  • Mateusz Białas – dyrektor Przedstawicielstwa „Polska Akademia Nauk” w Kijowie
  • Vaughan Turekian – dyrektor wykonawczy ds. polityki i spraw globalnych z Narodowej Akademii Nauk
  • Franklin Carrero-Martinez – starszy dyrektor z działu Polityki i Spraw Globalnych Narodowej Akademii Nauk
  • Cathy Campbell – stypendystka wizytująca w Centrum Dyplomacji Naukowej
Osoby siedzą po dwóch stronach stołu konferencyjnego
Spotkanie w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. Fot. Ministerstwo

Podsumowanie kontaktów i dalsze plany

Podczas pobytu odbyły się spotkania z najważniejszymi instytucjami partnerskimi, m.in. z przedstawicielami Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU), Narodowego Funduszu Badań Ukrainy (NAN), Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy czy Radą Młodych Uczonych przy NAN Ukrainy.

Omówiono bieżące programy, z których obecnie korzystają badacze z ukraińscy. Ponadto rozmowy dotyczyły planowanego wsparcia badaczy, a także przyszłych form współpracy. Celem planowanych działań jest wsparcie odbudowy i rozwoju ukraińskiego sektora badań i rozwoju po ustaniu działań wojennych.

Grupa osób pozuje do zdjęcia we wnętrzu wyglądającym na pałacowe
Spotkanie z przedstawicielami Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Fot. NANU
Siedem osób pozuje do zdjęcia przed dużym obrazem
Delegacja z PAN i NAS rozmawiała także z przedstawicielami Rady Młodych Uczonych przy NANU. Fot. PAN
Grupa osób, dwie panie siedzą z przodu
Z członkami Narodowego Funduszu Badań Ukrainy. Fot. NAN

Doktorat honorowy dla prezesa PAN

W czasie wizyty w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy prof. Jerzy Duszyński odebrał z rąk prof. Anatolya Zagorodnego, prezesa NANU, tytuł doktora honoris causa. Został on przyznany przez ukraińską akademię za działania na rzecz ukraińskich naukowców. Wraz z prof. Duszyńskim została wyróżniona także prof. Marcia McNutt, prezeska Amerykańskiej Akademii Nauk (ang. National Academy of Sciences, NAS).

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden prezentuje dwa dyplomy
Prof. Anatoly Zagorodny, prezes NANU (po lewej) wraz z prof. Jerzym Duszyńskim, doradcą prezesa PAN ds. Ukrainy. Fot. NANU

Doktor honoris causa to najwyższe wyróżnienie naukowe przyznawane przez Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy za znaczący wkład w rozwój nauki oraz naukową współpracę międzynarodową.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk