Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie

Polyarna 20-V

04201, Kijów, Ukraina

e-mail: kyiv@pan.pl

Mateusz Białas, p.o. Dyrektor

e-mail: mateusz.bialas@pan.pl