Dotychczasowe działania i plany na rzecz ukraińskiego środowiska naukowego

czworo ludzi na panelu dyskusyjnym

W dniach 3-4 kwietnia odbyła się konferencja „Focus on Ukraine”. Zorganizowała ją Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Spotkanie miało na celu refleksję nad dotychczasowymi działaniami na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego. Podczas dyskusji uczestnicy próbowali także wypracować wspólną wizję odbudowy ukraińskich ośrodków akademickich oraz perspektywy dalszego rozwoju nauki w Ukrainie.

W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci polskich i ukraińskich uniwersytetów i instytucji naukowych. Byli także obecni przedstawiciele zagranicznych instytucji m.in. z USA, Finlandii, Austrii Czech, Słowacji.

Polska Akademię Nauk reprezentowali: prof. Jerzy Duszyński, doradca prezesa PAN ds. Ukrainy, prof. Maciej Żylicz, członek rzeczywisty PAN oraz Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Młodych badaczy reprezentował dr Jacek Kolanowski, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN.

Inicjatywy naukowe wspierające uchodźców z Ukrainy

W wystąpieniach panelowych omawiane były aktywności wspierające ukraińskie szkolnictwo wyższe i naukę. Swoje spostrzeżenia i rekomendacje przekazywali przedstawiciele uczelni wyższych i Polskiej Akademii Nauk. Głos zabierali także reprezentanci Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, samorządów, agencji grantowych i młodych naukowców.

Mężczyzna mówi do mikrofonu, z prawej strony dwie inne osoby
Prof. Jerzy Duszyński podczas panelu dotyczącego inicjatyw naukowych nakierowanych na wsparcie ukraińskich badaczy

„Obecnie musimy skupić się na przyszłych działaniach oraz planowaniu przedsięwzięć angażujących najlepszych ukraińskich naukowców. Osoby te będą następnie odpowiedzialne za odbudowę sektora nauki i badań w Ukrainie” – mówił prof. Jerzy Duszyński podczas panelu dyskusyjnego „Inicjatywy naukowe na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

W swoim wystąpieniu prof. Duszyński przedstawił kluczowe charakterystyki nowego programu wsparcia grup badawczych z Ukrainy. To projekt realizowany przez Akademię wspólnie z partnerami zagranicznymi. Zgłoszenia były przyjmowane do połowy stycznia tego roku, a wstępne wyniki naboru zostaną ogłoszone już w najbliższym czasie.

W panelu „Inicjatywy naukowe na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy” brali także udział prof. Maciej Żylicz, Agnieszka Ratajczak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Tomasz Szumełda z Narodowego Centrum Nauki oraz dr Andrzej Dybczyńskiprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz (online).

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk; zdjęcia: NAWA