5.12.2019 – Wystawa autorstwa prof. Lecha Wojciecha Szajdaka pt. „Portret z wierszy i pamięci. Grupa Poetycka „Wołyń”

W dniu 5 grudnia 2019 roku w gmachu Narodowej Biblioteki Medycznej Ukrainy odbyła się prezentacja wystawy autorstwa prof. Lecha Wojciecha Szajdaka pt. „Portret z wierszy i pamięci. Grupa Poetycka „Wołyń”, w ramach której odbyła się prezentacja dwujęzycznych, polsko-ukraińskich publikacji „Antologia Grupy Poetyckiej Wołyń – część druga” oraz katalogu wystawy. 

L.W. Szajdak wygłosił wykład na temat działalności i twórczości członków Grupy Poetyckiej „Wołyń”. Wystawa była objęta honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W otwarciu wystawy wziął udział Ambasador RP w Ukrainie, p. B. Cichocki, a także liczni przedstawiciele środowisk polskich, literackich i naukowych.

Publikacje książkowe prezentowane podczas wystawy zostały nieodpłatnie przekazane za pośrednictwem Przedstawicielstwa łącznie do kilkudziesięciu instytucji i bibliotek w Ukrainie oraz Polsce.

Obraz zawierający wewnątrz, stół, siedzi, pomieszczenie

Opis wygenerowany automatycznie
Obraz zawierający wewnątrz, okno, stół, pomieszczenie

Opis wygenerowany automatycznie
Ambasador RP na Ukrainie B.Cichocki (po lewej) oraz Dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie H. Sobczuk (po prawej)
Obraz zawierający wewnątrz, stół, zdjęcie, pomieszczenie

Opis wygenerowany automatycznie

2019.10.23-25 Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków: projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna odbyła się w dniach 23-25 października 2019 roku we Lwowie. Konferencja poświęcona była aktualnym problemom w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, a także uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz obróbki osadów. Podczas konferencji promowano rozwój współpracy między uniwersytetami, instytucjami badawczymi oraz przedsiębiorstwami branżowymi Polski i Ukrainy, a także rozwiązania służące integracji międzynarodowej nauki, edukacji i gospodarki.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI TO:

 • Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina.
 • Politechnika Lubelska KZWUŚ, WIŚ, Lublin, Polska.
 • Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina.

TEMATYKA KONFERENCJI

Podczas konferencji wygłoszono serię wykładów i komunikatów oraz zorganizowano sesję posterową dla prezentacji najnowszych badań w dziedzinach:

 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków oraz zagospodarowanie i przeróbka osadów.
 • Ekonomika gospodarki wodno-ściekowej.
 • Oddziaływanie elementów gospodarki wodno-ściekowej na środowisko.

2019.09.19-20:Międzynarodowa konferencja naukowa „Twórczość Bolesława Leśmiana: konteksty europejskie i ukraińskie”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Twórczość Bolesława Leśmiana: konteksty europejskie i ukraińskie”

W dniach 1 -20 września 2019 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Twórczość Bolesława Leśmiana: konteksty europejskie i ukraińskie” , w ramach której miała miejsce prezentacja książki „Bolesław Leśmian. Zmory wiosenne”.

Konferencja została zorganizowana przez Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Katedrę Polonistyki Instytutu Filologii Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenka. Zbiór wierszy  „Bolesław Leśmian. Zmory wiosenne” został wydany przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie. 

W obradach konferencji wzięło udział około 30 uczestników z Polski i Ukrainy.  Na zaproszenie organizatorów w konferencji naukowej  wzięli udział nastepujący literaturoznawcy z Polski:

 1. prof. dr hab. Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 2. prof. dr hab. Walentyna Sobol z Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich i Studiów Literackich Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskeigo
 3. dr hab. Żaneta Nalewajk -Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 4. dr Marta Kaźmierczak z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 5. mgr Magdalena Ukrainets , doktorantka Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 6. dr Marta Gorczyńska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 7. dr Krzysztof Korotkich z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w zbiorze artykułów naukowych „Kijowskie studia polonistyczne”.

W ocenie uczestników, konferencja stanowiła pod względem merytorycznym owocne wydarzenie naukowe poszerzające wiedzę na temat Leśmianowskiej spuścizny literackiej oraz  przekładów jego poezji na język ukaiński.  Ma szanse również ona odegrać ważną rolę w zacieśnieniu polsko-ukraińskiej współpracy w badaniach na Leśmianem, w szczególności w zakresie możliwości  przeprowadzenia pogłębionych studiów nad okresem kijowskim życia poety, w uwzględnieniem kwerendy i analizy dokumentów kijowskich archiwów oraz oceny wpływu kijowskich doświadczeń na  późniejszą twórczość poety.

2019.05.24: «Równi do równych, wolni do wolnych» Unia Lubelska 1569 roku w historii Europy Środkowo-Wschodniej

W związku z obchodami 450-lecia Unii Lubelskiej w Kijowie zorganizowano serię imprez służących upamiętnieniu tego historycznego wydarzenia. Głównymi organizatorami są Ambasada RP w Kijowie, Instytut Polski w Kijowie przy udziale Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Przestawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie bierze aktywny udział w organizacji konferencji naukowej, «Równi do równych, wolni do wolnych»  Unia Lubelska 1569 roku w historii Europy Środkowo-Wschodniej,  Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 450-lecia Unii, jaka odbędzie się 24 maja 2019r. w Kijowie, wpisuje się ona w ciąg imprez w ramach obchodów tej ważnej rocznicy. 

Konferencja organizowania jest we współpracy z Instytutem Historii Ukrainy NAN Ukrainy, Akademią Dyplomatyczną im. H. Udowenki MSZ Ukrainy, Instytutem Polskim w Kijowie, oraz Towarzystwem naukowym historii dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych.

2019.05.16 IX Międzynarodowy Festiwal Psychologii: oświata, nauka innowacje

W dniach 16-19 maja 2019 roku w Domu Ukraińskim w Kijowie odbył się IX Festiwal Psychologii: oświata, nauka innowacje. Festiwal organizowany był przez Wschodnio Europejski Instytut Psychologii (Ukraina-Francja) przy poparciu Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Celem festiwalu była wymiana doświadczeń w dziedzinie psychologii w zakresie oświaty i wychowania a także nauki. Festiwal wpisuje się w ciąg wydarzeń, w którym Przedstawicielstwo PAN bierze aktywny udział. Pośród ważnych wydarzeń z tego zakresu należy wymienić konferencje na temat PTSD (posttraumatic stress disorder) z udziałem polskich psychiatrów mających doświadczenie w leczeniu i wsparciu psychiatrycznym żołnierzy będących pod wpływem ekstremalnych emocji na placu boju.  Polska Akademia Nauk podniosła ten problem w Ukrainie tuż po rozpoczęciu działań bojowych na Donbasie.

Już w czerwcu 2015 roku zorganizowano konferencję naukowo praktyczną obejmującą tematykę PTSD. Udział w niej wzięło dwóch polskich specjalistów mających doświadczenie w leczeniu choroby posttraumatycznej u wojskowych.  Od tego czasu zorganizowano jeszcze dwie konferencje przy udziale około 400 uczestników. Wymiana doświadczeń psychologów i psychiatrów jest niesłychanie potrzebna ze względu na ogromną skalę występowania PTSD u żołnierzy powracających ze strefy działań bojowych na Donbasie.

 Do tej pory z tej tematyki wydano cztery tomy materiałów konferencyjnych z zakresu psychiatrii i psychologii skoncentrowanych na wsparciu chorych na PTSD oraz ich rodzin. 

2019.05.14-15: III Ukraińsko-polskie seminarium „Nowe Horyzonty Nauki o Ciekłych Kryształach i Koloidach”

Uczestnicy Seminarium

Uczestnicy Seminarium „Nowe Horyzonty Nauki o Ciekłych Kryształach i Koloidach”

W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się w Kijowie III Ukraińsko Polskie Seminarium n.t. „Nowe Horyzonty Nauki o Ciekłych Kryształach i Koloidach”.

Seminarium zorganizowano w pomieszczeniach Instytutu Fizyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przy współudziale Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie. Seminarium poświęcono również obchodom 90 – lecia Instytutu Fizyki NANU.  Przedstawicielstwo PAN w Kijowie bierze udział w organizacji tego wydarzenia od jego początku.

W seminarium wzięło udział 2 uczonych z Polski, reprezentujących Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, prof. dr hab Janusz Parka wraz ze swoim doktorantem mgr. Inż. Alessantro Pianelli. Profesor Janusz Parka uczestniczy w sermianrium od początku jego organizowania i aktywnie współpracuje z Instytutem Fizyki NANU.

Na seminarium wygłoszono serię wykładów poświęconych nauce o ciekłych kryształach, nanocząstkach i koloidach.

2019.04.17-19 Inteligentne systemy energetyczne

 • W dniach 17-19 kwietnia 2019r. Przedstawicielstwo PAN w Kijowie oraz Politechnika Kijowska wraz z innymi współorganizatorami zorganizowały konferencję „2019 IEEE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS” pod egidą IEEE, z udziałem polskich uczonych.

Przedstawicielstwo PAN w Kijowie wsparło organizacyjnie organizację konferencji. W konferencji wzięło udział kilkunastu uczonych i specjalistów z branży energetyki z kilku krajów. Z polski udział wzięło 4 uczonych.

DSC01567

Na zdjęciu od lewej: Rektor KPI prof. Michał Zgurowski, prof. Henryk Sobczuk oraz prof. Konrad Świrski w rozmowie w kuluarach konferencji.

Na konferencji omawiano wspólczesne problemy energetyki światowej i krajowych w warunkach politycznych przeobrażeń rynku węgla ze względu na regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Omawiano także problemy szczegółowe dotyczące sterowania sieciami energetycznymi, energetyką cieplną i atomową. Poczesne miejsce znalazły tematy związane z energetyką odnawialną, przede wszystkim wiatrową i słoneczną.

Ważnym gościem z Polski na konferencji był prezes Transition Technologie, nauczyciel akademicki, prof. Konrad Świrski. Prof. Świrski jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie polityki energetycznej podzielił się swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji. Jego doświadczenie i wiedza w dziedzinie energetyki jądrowej jest ważna, jak stwierdzono, również dla uczonych w Ukrainie.

2019.03.27-28 „Efektywne Technologie w Budownictwie”

W dniach 27 i 28 marca 2019 roku odbyła się w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Efektywne Technologie w Budownictwie” z udziałem delegacji Polskich uczonych. 

Udział wzięli, oprócz uczonych z Kijowa i innych centrów naukowych Ukrainy polscy uczeni, zaproszeni przez Przedstawicielstwo PAN w Kijowie: 

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, i dr hab. Adam Gumiński, prof. PŚ oraz Dr hab. Radosław Wolniak, prof. PŚ z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej z Zabrza oraz Aleksy Kwiliński z Instytutu Rozwoju Współpracy międzynarodowej z Poznania.

Polscy uczeni podczas konferencji wygłosili referaty oraz nawiązali kontakty naukowe w interesujących ich dyscyplinach. Dla polskich uczestników była to pierwsza wizyta w Kijowie. 

Dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie wygłosił krótkie wystąpienie poświęcone rozwojowi polsko ukraińskiej współpracy naukowej z perspektywy ostatnich lat.