MISJA PRZEDSTAWICIELSTWA

Misją Przedstawicielstwa jest popularyzacja osiągnięć polskiej nauki oraz nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą we współpracy w tym zakresie z Ambasadą RP w Kijowie oraz organizacjami naukowymi, wyższej oświaty i pozarządowymi na Ukrainie.

ZADANIA PRZEDSTAWICIELSTWA

Przedmiotem działania Przedstawicielstwa PAN w Kijowie jest:

  • Popularyzowanie osiągnięć nauki polskiej na Ukrainie
  • Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, wystaw oraz innych imprez naukowych,
  • Organizowanie kontaktów polskich i ukraińskich placówek naukowych oraz kontaktów polskich pracowników naukowych przybywających na Ukrainę z ukraińskimi instytucjami naukowymi,
  • Udzielanie pomocy ukraińskim pracownikom naukowym w kontaktach z polskimi instytucjami i pracownikami naukowymi;
  • Wspieranie i wydawanie biuletynów naukowych oraz innych publikacji naukowych wynikających z programu działalności Stacji;
  • Inne działania o charakterze przygotowawczym i pomocniczym.

Przedstawicielstwo PAN bierze udział w realizacji porozumień o współpracy między Polską Akademią Nauk, innymi polskimi instytucjami naukowymi a ukraińskimi instytucjami naukowymi, a także opiniuje projekty dotyczące nawiązania takiej współpracy.