2017.10.17-19 – W dniach 17-19 października 2017 odbyła się w Sumach konferencja „Zdrowie człowieka: teoria i praktyka”

Konferencja odbyła się z okazji 25-lecia Instytutu Medycyny Sumskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy Ministerstwa Edukacji, Państwowego Instytutu Modernizacji Oświaty, Uniwersytetu w Sumach oraz Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Poruszony został szereg tematów związanych ze zdrowiem, medycyną, systemem ochrony zdrowia oraz współczesnym metodom leczenia.

2017.10.12 – Dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie wziął udział w uroczystości nadania Polskiej Bibliotece Medycznej imienia prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Religi

Uroczystość miała miejsce 12 października 2017 w Narodowej Bibliotece Medycznej Ukrainy i była elementem wizyty Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego na Ukrainie.

Polska Biblioteka Medyczna została powołana w 2010 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i Narodowej Biblioteki Medycznej Ukrainy.

Szczegółowe informacje o Polskiej Bibliotece dostępne są na stronie.

2017.10.02-07 – W dniach 2-7 października 2017 odbyła się w Kijowie konferencja „Integrative Biology & Medicine”

W czasie konferencji została omówiona przyszłość współpracy między naukowcami z działów nauk biologicznych, medycyny oraz informatyki. Badacze skupili się na możliwościach, które niosą ze sobą nowoczesne technologie w medycynie i biologii.

W konferencji wzięło udział trzech polskich naukowców – Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski), Jan Barciszewski (ICHB PAN) oraz Paweł Łabaj (Małopolskie Centrum Biotechnologii).

2017.08.19-26 – W dniach 19-26 sierpnia 2017 odbyła się w Mogovie i Czerniwcach szkoła letnia International Summer School “NANOTECHNOLOGY: from fundamental research to innovations”

Podczas konferencji zostały zaprezentowane osiągnięcia polskich i ukraińskich młodych uczonych w dziedzinie nanofizyki.

Konferencja i szkołą letnia odbywały się w miejscowości Migovo od 19 do 22 sierpnia a następnie w Czerniowcach od 23 do 26 sierpnia 2017. Wydarzenie było współorganizowane przez Przedstawicielstwo PAN, które sfinansowało koszty podróży oraz pobytu młodych polskich fizyków (łącznie 14 osób) oraz przedstawicieli Instytut Fizyki NANU w Kijowie

Dodatkowo, Pan Henryk Sobczuk, Dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie, wygłosił referat na temat działalności Przedstawicielstwa i polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku odbyła się w Kijowie konferencja „Museums and Restoration as instruments of Cultural Heritage Preservation”

Wydarzenie miało miejsce w pomieszczeniach Ławry Peczerskiej w Kijowie z udziałem 150 osób w tym 5 polskich uczonych. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty praktyczne.

Przedstawicielstwo PAN w Kijowie było partnerem tego wydarzenia.

Tematyka konferencji:

1. Restauracja zabytków

2. Muzeologia

3. Muzeografia

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

5. Administracja publiczna i polityka publiczna w dziedzinie muzealnictwa