Study Tours to Poland – dla studentów

Study Tours to Poland STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają w kilkunastoosobowych grupach dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

W STP dla studentów mogą uczestniczyć:

  • osoby w wieku 18-21 lat
  • obywatele Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (obwód kaliningradzki, nowogrodzki, woroneski, leningradzki i Sankt-Petersburg, moskiewski i Moskwa)
  • osoby studiujący w wymienionych powyżej krajach i obwodach
  • studenci posiadający ważny paszport
  • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie: https://studytours.pl/

Study Tours to Poland (STP) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Borussia. W ramach Programu organizowane są wizyty studyjne do Polski dla osób z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, których celem jest dzielenie się polskim doświadczeniem, przybliżenie realiów Polski a także Unii Europejskiej oraz rozwój i wzmocnienie kontaktów pomiędzy liderami z Europy Wschodniej a Polakami oraz polskimi instytucjami. Oferta Programu jest skierowana do studentów i profesjonalistów z różnych dziedzin oraz specjalności.