NAWA – programy i możliwości

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. 

Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:

  • Programy dla Naukowców – link
  • Programy dla Instytucji – link
  • Programy dla Studentów polskich – link
  • Programy dla Studentów zagranicznych – link
  • Programy Języka Polskiego – link

Strona:

Harmonogram naborów do programów NAWA w 2022 roku

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/harmonogram-naborow