Apel do środowisk akademickich i elit intelektualnych w związku z agresją Rosji na Ukrainę

W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie.

Szanujemy i wspieramy godną naśladowania postawę uczestników protestów pokojowych oraz sygnatariuszy opublikowanego 24 lutego 2022 roku Listu otwartego rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą1.

Uważamy, że międzynarodowa współpraca naukowa powinna być globalna i apolityczna. Nie może zatem służyć wspieraniu działań militarnych krajów, które zagrażają bytowi niezależnych państw.

Apelujemy zatem do polskiego środowiska naukowego, polskich uczelni i jednostek Polskiej Akademii Nauk o zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, zapewniając jednocześnie o naszym poparciu i pomocy dla tych naukowców i członków rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji.

Stoimy na stanowisku, że niezbędnym warunkiem kontynuowania współpracy środowisk naukowych musi być wzajemne zaufanie, szanowanie wartości akademickich oraz pokojowe wykorzystanie wyników wspólnych badań, a także jednoznaczne uznanie suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy.

Apel podpisali:

prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

dr Igor Kilanowski, przewodniczący Rady Młodych Naukowców

Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

dr Jacek Kolanowski, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych