Inicjatywa Science4Refugees

Science4Refugees i portal EURAXESS udostępniają bazę staży badawczych dostępnych dla uchodźców, pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, zapewniają dostęp do europejskiej wspólnoty badawczej, a także pełen zakres informacji i usług wsparcia dotyczących pracy i życia w Europie. Ukraińscy naukowcy mogą korzystać z inicjatywy Science4Refugees bez konieczności posiadania statusu uchodźcy.

Więcej informacji na stronie Science4Refugees.