Prezes PAN z wizytą w Ukrainie

Prof. Jerzy Duszyński przebywa z wizytą w Ukrainie. Celem pobytu jest skonsultowanie ze stroną ukraińską warunków przyszłej współpracy przy formowaniu programów wsparcia PAN dla naukowców z sąsiedniego kraju.

20220713_ukraina.jpg

Siedzą przodem od lewej: Olesiy Dniorov (zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy), Serhiy Shkarlet (Minister Oświaty i Nauki), Anatoly Zagorodny (Prezes Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), Serhiy Babak (przewodniczący Komitetu ds. oświaty, nauki i innowacji Rady Najwyższej Ukrainy)

Akademia czynnie włącza się we wspieranie naukowców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Planuje także, wraz z partnerami zagranicznymi, pomoc tym badaczom, którzy zdecydowali się pozostać na terenach objętych działaniami wojennymi.

Spotkania z naukowcami

Podczas rozmów prezesowi PAN towarzyszy Mateusz Białas, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Do tej pory odbyli szereg spotkań roboczych z partnerami we Lwowie oraz w Kijowie.

20220713_ukraina2.jpg

Mateusz Białas, Jerzy Duszyński prezes PAN

11 lipca odbyła się narada w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. Wzięli w niej udział:

  • Serhiy Shkarlet, Minister Oświaty i Nauki Ukrainy
  • Serhiy Babak, przewodniczący Komitetu ds. oświaty, nauki i innowacji Rady Najwyższej Ukrainy
  • Oleksiy Dniprov, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy odpowiedzialny za naukę i oświatę
  • Anatoly Zagorodny, prezes Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU)
  • Vasyl Kremel, prezes Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych
  • wiceprezesi NANU
  • rektorzy kijowskich uniwersytetów

Prezes spotykał się też z kierownictwem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, przedstawicielami Narodowego Funduszu Badań Ukrainy (państwowa agencja wspierająca badania w dziedzinach nauki i technologii, odpowiednik polskiego NCBiR), Centrum Nauki i Technologii w Ukrainie, przewodniczącą Rady Młodych Uczonych przy Ministerstwie Oświaty i Nauki, kierownictwem Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki NANU oraz rektorem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

220713133201235-1862_JPG.jpg

Jerzy Duszyński, Anatoly Zagorodny

Delegacja odwiedziła też Bibliotekę Narodową im. Włodimira Wernadskiego NANU. Biblioteka posiada kilkanaście milionów zbiorów, w tym kolekcję poloników (np. autografy Barbary Radziwiłłówny, Mickiewicza, Norwida i innych) oraz judaików (np. ludowej muzyki żydowskiej z pierwszej połowy XX w., wpisaną na listę UNESCO Pamięć Świata).

20220713_ukraina3.jpg

Od lewej stoją: Segiy Pyrozhkov (wiceprezes NANU), Jerzy Duszyński, Iryna Rymarova (Wydział Starodruków Biblioteki im. Wernadskiego), Lyubov Dubrovina (dyrektor Biblioteki im. Wernadskiego), Anatoliy Myronchuk (dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej NANU)

20220713_ukraina4.JPG

Ewangelia Peresopnycka (XVI w.), używana w czasie ceremonii zaprzysiężenia Prezydenta Ukrainy, przechowywana w Bibliotece Narodowej im. Wernadskiego

Oprac. Mateusz Białas, PAN

Źródło zdjęć: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy