Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists, 11-19.09.2022

„Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists” to projekt mający na celu budowanie wspólnej przyszłości badawczej pomiędzy polskim i ukraińskim środowiskiem akademickim.

W dniach 11 – 19 września 2022 r. przebywało w Warszawie ponad trzydziestu młodych naukowców z Ukrainy reprezentujących różne dziedziny nauki, a także ośrodki naukowo-akademickie z różnych części Ukrainy. W czasie pobytu w Warszawie młodzi badacze mieli możliwość zapoznania się z kadrą warszawskich uczelni oraz ich infrastrukturą badawczą. Dodatkowo, ramach wydarzenia, młodzi naukowcy wzięli udział w szkoleniach, warsztatach oraz wydarzeniach kulturalnych.

Przedstawicielstwo PAN w Kijowie było partnerem tego wydarzenia.

W uroczystym otwarciu projektu udział wzięli: 

  • Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Marta Mendel,
  • Minister Edukacji i Nauki w Ukrainie Shkarlet Serhiy [ONLINE],
  • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Justyna Franc-Dąbrowska,
  • Prezydent Europejskiej Rady ds. Doktorantów i Młodych Badaczy Oleksandr Berezko [ONLINE],
  • Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Dawid Kostecki [ONLINE],
  • Dyrektor Departamentu Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Paweł Kurzyński,
  • Pełnomocnik Rektora SGH w Warszawie ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi Iryna Degtyarova,
  • Dyrektor (p.o.) przedstawicielstwa PAN w Kijowie Mateusz Białas,
  • Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki na Ukrainie Olesia Vashchuk.
  • Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jarosław Olszewski.