XV Spotkania Polsko-Ukraińskie w Jaremczu, 22-25.09.2022

W dniach 22-25.09.2022 odbyła się w miejscowości Jaremcze (obw. іwano-frankowski) cykliczna konferencja „XV spotkania polsko-ukraińskie w Jaremczu”.

Temat przewodni tegorocznej jubileuszowej konferencji to „Ukraina i Rzeczpospolita Polska w kontekście krytycznej turbulencji globalnej: nowe wyzwania, zagrożenia i szanse”.

Spotkania w Jaremczu to regularne forum naukowe, które od 15 lat gromadzi w celu wymiany zdań znanych polskich i ukraińskich ekspertów, dyplomatów, naukowców i dziennikarzy.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy takich instytucji jak: Podkarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy, Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie, Grupa Medialna „Kurier Galicyjski”, Fundacja Wolność i Demokracja, Instytut Polski w Kijowe.

Autor: Studium Europy Wschodniej UW