Konkurs na stanowisko dyrektorki/dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Kijowie

Prezes Polskiej Akademii Nauk w oparciu o art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 oraz Decyzję nr 40/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada.2021 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie.

Więcej informacji nt. warunków naboru znajduje się na stronie BIP PAN w zakładce „Praca w PAN” lub pod linkiem.