Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wyróżniony tytułem doktora honoris causa NAN Ukrainy

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wyróżniony za działania na rzecz ukraińskich naukowców. Wraz z nim honorowy doktorat otrzymała Marcia McNutt.

Honorowy doktorat dla PAN i NAS

Doktor honoris causa to najwyższe wyróżnienie naukowe w Ukrainie. Przyznaje je Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (ang. National Academy od Sciences of Ukraine, NANU) za znaczący wkład w rozwój nauki oraz naukową współpracę międzynarodową.

Prof. Anatoly Zagorodny, prezes NANU wyróżnił tym tytułem prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa PAN. Wraz z nim doktorat otrzymała prof. Marcia McNutt, prezeska Amerykańskiej Akademii Nauk (ang. National Academy of Sciences, NAS).

Działania na rzecz ukraińskiej diaspory naukowej oraz badaczy w okupowanym kraju

Tytuł to docenienie zaangażowania na rzecz pomocy Ukrainie, jakie płynęło z Polski i USA. Niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie obie jednostki zawarły porozumienie. Dzięki wspólnemu wysiłkowi tych dwóch jednostek oraz kilku innych organizacji lub akademii udało się zorganizować stypendia badawcze w instytutach PAN dla ponad 250 badaczy. Pozwoliło to zdolnym badaczom kontynuować pracę badawczą wraz z zachowaniem swoich macierzystych afiliacji.

Troje ludzi stoi obok mikrofonu, dwóch mężczyzn i kobieta
Od lewej: prof. Jerzy Duszyński, prof. Anatoly Zagorodny, prof. Marcian McNutt brali udział w ustalaniu 10-punktowego planu odbudowy Ukrainy

Doceniono też wspieranie przyszłych planów związanych z działaniami naprawczymi nauki w okupowanym kraju w przyszłości. Akademie porozumiały się m.in. w sprawie 10-punktowego planu odbudowy Ukrainy

„Dziękuję Prezesowi i Prezydium NANU za to wyjątkowe dla mnie wyróżnienie. To dowód, że nasza misja może być dalej aktywnie kontynuowana. Nie ustajemy w staraniach o dalsze wsparcie i współpracę ze środowiskiem międzynarodowym” – powiedział prof. Jerzy Duszyński. 

Dotychczasowe wsparcie Ukrainy 

Od chwili najazdu na Ukrainę Polacy masowo włączyli się w działania pomocowe. Wśród wielu przedsięwzięć warto wskazać działania nakierowane na naukowców, m.in. różnorodne akcje podejmowane przez instytuty PAN. Udzielano także niematerialnego wsparcia. Jednym z nich były działania artystyczne, np. prezes Zagorodny docenił piosenkę „Podaj rękę Ukrainie” wykonywaną przez aktorów z Teatru Ateneum oraz zaproszonych przez nich gośćmi.  

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk 

Źródło zdjęć: Polska Akademia Nauk, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy