Nowy program dla naukowców z Ukrainy już otwarty

Polska Akademia Nauk we współpracy z partnerami międzynarodowymi uruchamia nabór wniosków do nowego programu wsparcia naukowców z Ukrainy.

Naukowcy będą mogli prowadzić badania w sieci instytutów PAN przez okres maksymalnie trzech lat. Zakładany roczny budżet wyniesie do 200 tys. dolarów na daną grupę badawczą (czyli 600 tys. dolarów na trzy lata). Grupa badawcza będzie liczyć do pięciu osób.

Ponadto przewidziane jest zaangażowanie naukowców, którzy przebywają obecnie na terytorium Ukrainy oraz młodych badaczy.

Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r. Decyzje dotyczące finansowania wybranych projektów zostaną ogłoszone w marcu 2023 r.

Szczegółowe informacje nt. programu oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w wersji anglojęzycznej.

Założenia dotyczące programu można znaleźć tutaj.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: ukraina@pan.pl, tel. 22-182-65-00.