Zbiór prac Pauliny Lewin już gotowy!

Dzięki współpracy Przedstawicielstwa PAN w Kijowie, Międzynarodowej Szkoły Ukrainistyki oraz Instytutu Literatury Ukraińskiej Akademii Nauk, a także Instytutu Filologii Uniwersytetu im. T. Szewczenki ukazało się tłumaczenie książki „Polskie konteksty ukraińskiego baroku, dramatu i teatru” Pauliny Lewin (1922-2015), wybitnej znawczyni barokowej literatury wschodniosłowiańskiej.

Publikacja zawiera przekłady na język ukraiński najważniejszych publikacji naukowych P. Lewin.

Paulina Lewin urodziła się w Suwałkach, na północy Polski. Na początku II wojny światowej jej rodzina została przeniesiona na terytorium ZSRR. Po ukończeniu Uniwersytetu Leningradzkiego w 1956 roku wróciła do Polski. Pracowała na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim. W latach 1970-ych wyemigrowała do USA. Początkowo pracowała na Uniwersytecie w Illinois, a następnie na Uniwersytecie Harvarda.