Podsumowanie listopadowego Forum Urbanistycznego 2020

Konferencja online pt. „Urban Forum 2020” odbyła się z udziałem ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego, zarządzania planami zabudowy, prawa budowlanego, planów urbanizacyjnych.

W konferencji wzięli udział eksperci z Ukrainy, Polski, Niemiec i Turcji.

Przedstawicielami Polski byli wykładowcy Politechniki Krakowskiej a także przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Konferencja miała na celu omówienie międzynarodowych doświadczeń z dziedziny planowania przestrzennego i polityki regionalnej. W ramach Forum przedyskutowano także możliwości współpracy instytucji państwowych z uniwersytetami technicznymi. 

Dziękujemy naszym partnerom, szczególnie władzom kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury za współpracę.