„Kompendium socjolingwistyczne” – nowa publikacja już gotowa

W drukarni już czekają na odbiór pierwsze egzemplarze „Kompendium socjolingwistycznego”, publikacji przygotowanej wspólnie przez ekspertów Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Heleny Krasowskiej (prof. Instytutu Slawistyki PAN), Lecha Aleksego Suchomłynowa i Piotra Syhedy.

Monografia została wydana dzięki wsparciu Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Kompendium jest wynikiem prowadzonych od lat badań interdyscyplinarnych poświęconych roli języka w społeczeństwie ukraińskim. Publikacja porusza szereg problemów współczesnej socjolingwistyki. Autorzy omawiają m.in.: rolę języka ojczystego, wyzwania związane z nauką języków obcych czy rolę kodów językowych w społeczeństwie wielojęzycznym. Autorzy zwracają uwagę również na takie terminy jak socjolekt, gwarę, dialekt, żargon czy slang.

W książce nie zabrakło także części poświęconej społecznemu aspektowi komunikacji językowej. Poruszony został również wątek polityki językowej władz państwowych.