Szukając grecko-rzymskich korzeni – wspólne prace archeologiczne polskiej i ukraińskiej Akademii Nauk nad Morzem Czarnym

Umowa podpisana między Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (IAE PN) a Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Ukrainy (IA NANU) umożliwi podjęcie wspólnych prac archeologicznych na terenie antycznego miasta Olbia, w dzisiejszym obwodzie mikołajowskim.  

Celem misji jest odsłonięcie części antycznego miasta na terenie tzw. „rzymskiej cytadeli” na tej jej części, która dotychczas nie była eksplorowana przez archeologów. Pozwoli to prześledzić na tym obszarze całą, prawie 1000-letnią, historię rozwoju miasta od momentu jego powstania w VI w. p.n.e. do opuszczenia przez ostatnich mieszkańców w okresie huńskim (połowa V w. n.e.).

Pierwszy sezon wykopaliskowy zaplanowano na lato 2020 r., jednak ze względu na epidemię koronawirusa mogły być przeprowadzone jedynie prace studyjne. Kontynuacja badań planowana jest w 2021 roku.

Polsko-ukraińska współpraca archeologiczna w tym regionie jest kontynuacją poprzednich ekspedycji archeologicznych. Wspólny projekt stwarza nie tylko możliwość lepszego poznania cywilizacji grecko-rzymskiej w regionie północnych wybrzeży Morza Czarnego ale także pozwala na zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń polskich i ukraińskich archeologów.

Więcej informacji na stronie projektu.

Zdjęcia z prac prowadzonych w regionie w latach poprzednich.