12 wakatów w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN (The International Institute of Molecular Mechanisms and Machines Polish Academy of Sciences) ogłasza konkurs na 12 stanowisk:

  • Research Group Leader – 1 position – deadline: 19th March
  • PhD student – 4 positions – deadline: 5th March (2 positions) or 31st March (2 positions)
  • Postdoctoral researcher – 5 positions – deadline: 5th March (3 positions) or 31st March (2 positions)
  • Lab manager – 2 positions

Więcej informacji na stronie Instytutu.