Ogłoszenie – konferencja „Aktualne kwestie wykorzystania i ochrony zasobów naturalnych terenów przygranicznych Polski i Ukrainy” – 11.05.2021

Konferencja poświęcona będzie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych (w tym wody) na terenach przygranicznych Polski i Ukrainy. Omówione zostaną również możliwości przygotowania i realizacji nowych projektów naukowych w ww. dziedzinach, rozwój polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, instytucjonalnej i biznesowej.

Organizatorzy

 • Zachodnie Naukowe Centrum Narodowej Akademii Nauk (NAN) Ukrainy i Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy (MON)

Współorganizatorzy:

 • Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie
 • Instytut Studiów Regionalnych NAN Ukrainy
 • Instytut Ekologii Karpat NAN Ukrainy

Czas i miejsce

 • 11 maja 2021
 • Konferencja odbędzie się w formacie online na platformie ZOOM

Tematyka konferencji

 • Badania środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim: aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.
 • Aktualne aspekty zapewnienia trwałości ekosystemów naturalnych i renaturalizacji ekosystemów przekształconych antropogenicznie w warunkach zmian klimatycznych – kontekst naukowy, organizacyjny i prawny.
 • Technologie geoinformacyjne monitorowania, modelowania i prognozowania bezpieczeństwa ekologicznego terenów przygranicznych.

Język roboczy konferencji

 • ukraiński, polski, angielski

Zgłoszenie i wymogi formalne do zgłaszanych wystąpień

 • zarys wystąpienia (tezy) powinien mieć charakter informacyjny oraz nie powinien przekraczać objętości jednej strony A4 (Times New Roman, 11, marginesy – 20 mm, nazwa pliku – nazwisko autora).
 • Zgłoszenia należy przesłać do 30.04.2021 na adres conference.znc@gmail.com, w przypadku zgłoszeń z Polski prosimy o przesłanie ww. zgłoszenia dw. mateusz.bialas@pan.pl.

Program konferencji (w j. ukraińskim):