11.05.2021 odbyła się konferencja „Aktualne kwestie wykorzystania i ochrony zasobów naturalnych terenów przygranicznych Polski i Ukrainy”

Było to już kolejne wydarzenie poświęcone współpracy przygranicznej. W swoich referatach eksperci skupili się szczególnie na kwestiach związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych.

Wygłoszone referaty zostały zebrane w publikacji elektronicznej, którą można ściągnąć klikając na poniższy link.

Dziękujemy naszym partnerom za współpracę – Zachodniemu Naukowemu Centrum Narodowej Akademii Nauk (NAN) Ukrainy i Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy (MON), Instytutowi Studiów Regionalnych NAN Ukrainy oraz Instytutowi Ekologii Karpat NAN Ukrainy.