Prof. Janusz Kacprzyk członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Prof. Janusz Kacprzyk jest wieloletnim członkiem Polskiej Akademii Nauk, kierownikiem Pracowni Systemów Inteligentnych w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Prof. J. Kacprzyk specjalizuje się w narzędziach sztucznej inteligencji takich jak optymalizacja matematyczna, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, inteligencja obliczeniowa, analiza i eksploracja danych, stosowanych m.in. w bazach danych, technikach informacyjno-komunikacyjnych, robotyce mobilnej.

Prof. J. Kacprzyk jest również członkiem zagranicznym hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (2007), Bułgarskiej Akademii Nauk (2013), Fińskiego Towarzystwa Nauk i Literatury (2018), a także członkiem Akademii Europy i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych.

Otrzymał tytuł Fellow of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Fellow of International Fuzzy Systems Association (IFSA) oraz Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI).

Pod koniec 2020 roku profesorowi J. Kacprzykowi został przyznany doktorat honoris causa Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Petra Mohyły w Mokołajowie.

Gratulujemy!