Wizyta Prezesa PAN w Ukrainie

W dniach 10-13 sierpnia br. przebywał w Kijowie na zaproszenie Prezydenta NANU prof. A. Zagorodnego Prezes PAN prof. J. Duszyński.

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, i prezydent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, prof. Anatolij Zagorodny, podpisali nowy protokół do porozumienia o współpracy naukowej w latach 2022-2024. Współpraca obejmie wspólne ekspedycje naukowe, wymianę uczonych i informacji.

W latach 2022-2024 do 20 młodych uczonych (do 35 r. życia) odbędzie miesięczne wizyty naukowe w jednostkach PAN. Zaplanowano także wsparcie dla wspólnego udziału w programach i grantach Unii Europejskiej i innych międzynarodowych projektach.

Polska Akademia Nauk i Narodowa Akademia Nauk Ukrainy pierwsze porozumienie o współpracy zawarły w 1997 r. Protokół podpisany w Kijowie 11 sierpnia 2021 r. wyznacza nowe kierunki współdziałania obu instytucji.

Podczas wizyty w Kijowie prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, rozmawiał o naukowej współpracy polsko-ukraińskiej z ambasadorem RP Bartoszem Cichockim. Prezes PAN spotkał się także z dyrektorem Instytutu Biologii Molekularnej NANU prof. Michaiłem Tukaczem, przedstawicielem Grupy roboczej ds. matematycznego modelowania wyzwań związanych z epidemią SARS-CoV-2 na Ukrainie Igorem Ivanovem, a także z przewodniczącym Komitetu ds. polityki zagranicznej i współpracy międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandrem Merezhko. Prezes PAN odwiedził również Instytut Fizjologii NANU im. Bohomolca.