W dniach 30.09 – 03.10.2021 odbyła się konferencja „Współczesne metody nauczania j. polskiego”

Już kolejna edycja konferencji odbyła się w ramach trwających w tym samym czasie V Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku. W swoich wystąpieniach eksperci skupili się na współczesnych metodach nauczania języków obcych, które mogą zostać wykorzystane przez lektorów j. polskiego na miejscowych uczelniach wyższych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz czołowych polskich uniwersytetów.

Dni Nauki Polskiej odbyły się dzięki wsparciu Instytutu Slawistyki PAN, Konsulatu RP w Charkowie, Towarzystwa „Odrodzenie” oraz Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.