XXII Międzynarodowa Konferencja online „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w XXI wieku” – 20-21.05.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału międzynarodowej konferencja online pt. „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w XXI wieku” (ZOOM). Przedstawicielstwo PAN w Kijowie jest współorganizatorem tego wydarzenia.

W czasie konferencji omówione zostaną tematy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy oraz geotermalnej. Poruszone zostaną również kwestie przyszłości energii z wodoru oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału oraz z wymaganiami do przedstawianych wystąpień, które znajdują się w załączonych plikach.

Udział w konferencji, w tym druk materiałów pokonferencyjnych, jest bezpłatny.