Program stypendialny PASIFIC

PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk, którego celem jest umożliwienie 50 naukowcom z całego świata odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii …